Thiết bị đo lường | Thiet-bi-do-luong
     Với mong muốn đáp ứng mọi nhu cầu và làm hài lòng khách hàng, Technokom đã thiết lập hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt ở mọi công đoạn sản xuất. Việc quản lý chất lượng nghiêm ngặt này được hỗ trợ bởi các thiết bị đo kiểm hiện đại như máy phân tích thành phần vật liệu, máy đo ba chiều, bộ căn mẫu, Panme cơ, Panme đo điểm, vòng chuẩn Setting ring và nhiều loại thước, cặp, đồng hồ đo khác.


 
   
 

  TECHNOKOM.JSC | Hotline:(+84) 221 3791 750 |  Email: sales@technokom.com.vn | Year: @2021 |   /  / 0900.610.801. | Quản trị Website-Administrator