Sản phẩm tiện - cắt | San-pham-tien-cat

Lĩnh vực sản xuất

Sản phẩm tiêu biểu

PIPE CROSS

Nguyên vật liệu: STAM290GA, OD =12.7 T=1.0
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

COLLAR

Nguyên vật liệu: STAM 290GA, OD =15.0*2.45
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

BOLT RR CUSHION

Nguyên vật liệu: Liên hệ
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

COLLAR FR AXLE DIST

Nguyên vật liệu: STAM 290GA, OD=18.7 T=3.1
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

COLLAR MOUTH PIECE

Nguyên vật liệu: SS400, OD=31.8 T=3.2
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

COLLAR FORK PIVOT

Nguyên vật liệu: Liên hệ
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

COLLAR ENG HANGER DISTANCE

Nguyên vật liệu: STAM 290GA
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

PIPE INNER C

Nguyên vật liệu: SUS 409L, Ø38.1 ± 0.15, T=1.2
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

  TECHNOKOM.JSC | Hotline:(+84) 221 3791 750 |  Email: sales@technokom.com.vn | Year: @2021 |   /  / 0900.610.801. | Quản trị Website-Administrator