Technokom ra mắt Ban Cải Tiến và tái khởi động Ban 5S – An toàn

Technokom ra mắt Ban Cải Tiến và tái khởi động Ban 5S - An toàn

Sáng ngày 10/03/2017, Công ty Cổ phần Technokom đã tổ chức Lễ ra mắt Ban Cải Tiến (Kaizen) và tái khởi động Ban 5S - An toàn. Xuất phát từ nhận thức 5S là công cụ hữu hiệu và cơ bản để từng bước xây dựng văn hóa cải tiến trong toàn công ty, cùng với sự hướng dẫn từ các chuyên gia tư vấn của JICA và P&Q, Technokom đã chính thức đưa Kaizen vào kế hoạch thực hiện trong năm 2017, hướng tới triển khai mạnh mẽ phong trào 5S, phong trào cải tiến để cải thiện môi trường làm việc, giảm lãng phí và tăng năng suất.


Tại buổi lễ, đông đảo cán bộ nhân viên Technokom gồm: Ban lãnh đạo công ty, Ban 5S, Trưởng - Phó các bộ phận, Tổ trưởng sản xuất đã tham dự, nghe giới thiệu tổng quan về kế hoạch hoạt động của Ban Cải Tiến năm 2017. Trong thời gian tới, chương trình sẽ được triển khai diện rộng phạm vi toàn công ty, gắn liền với quá trình làm việc của tất cả cán bộ công nhân viên.

Luôn tích cực áp dụng các công cụ cải tiến vào hệ thống quản lý, Technokom xác định chỉ có thể phát triển bền vững thông qua tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Việc cải tiến quy trình sản xuất, thay đổi tư duy và đổi mới công nghệ chắc chắn sẽ giúp Technokom từng bước nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. 

 

Sau buổi ra mắt Ban Cải Tiến và tái khởi động Ban 5S – An toàn, Technokom hy vọng nhân viên công ty sẽ có phương pháp tiếp cận mới trong việc giải quyết vấn đề, hình thành thói quen suy nghĩ tích cực từ những việc làm nhỏ nhất, cải tiến máy móc thiết bị, quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời khuyến khích tinh thần sáng tạo, làm việc nhóm, sự đoàn kết và gắn bó giữa các thành viên nhằm xây dựng nét văn hóa riêng của công ty.

  TECHNOKOM.JSC | Hotline:(+84) 221 3791 750 |  Email: sales@technokom.com.vn | Year: @2021 |   /  / 0900.610.801. | Quản trị Website-Administrator