Sản phẩm hàn | San-pham-han

Lĩnh vực sản xuất

Sản phẩm tiêu biểu

BRACKET CAB MOUNT

Nguyên vật liệu: Liên hệ
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng ô tô

STAY COMP MUFF

Nguyên vật liệu: JSH 270C, T=2.3
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

STAY COMP B MUFFLER

Nguyên vật liệu: Liên hệ
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

BRKT R MIRROR

Nguyên vật liệu: SPHC
Kích thước: liên hệ
Công nghệ: liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

PIPE RR CATALYST COMP

Nguyên vật liệu: SUS409L, T=1.2
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

STAY COMP TAIL CAP

Nguyên vật liệu: SUS409L
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Cap Catalyst

Nguyên vật liệu: SUS409L
Kích thước: Fi51x83
Công nghệ: dập tấm, h
Ứng dụng: Muffler

Cap Tail

Nguyên vật liệu: SUS409L
Kích thước: 160x130x288
Công nghệ: dập tấm, h
Ứng dụng: Muffler

GUSSET HEAD PIPE-K2TA

Nguyên vật liệu: JSH440W
Kích thước: 500X500X80
Công nghệ: dập tấm, h
Ứng dụng: Frame

CAP REAR COMP- K96/97

Nguyên vật liệu: SUS409L,SUS409L-TK, JSC270C
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Hàn Robot
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

CAP REAR COMP - K90

Nguyên vật liệu: SUS 409L, SUS409L-TK
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Hàn Robot
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

PIPE OUTER COMP

Nguyên vật liệu: SUS 409L
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Pivot

Nguyên vật liệu: STAM 290GA SPHC
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Plate A Comp

Nguyên vật liệu: SPHC
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Stand comp main k03

Nguyên vật liệu: Liên hệ
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Stand Comp Main K44

Nguyên vật liệu: Liên hệ
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Stay B Head Pipe

Nguyên vật liệu: SPHC T=2.0
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Stay Head Pipe Comp

Nguyên vật liệu: SPHC, T=2.0
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

PIPE R PILLION STEP COMP-K44

Nguyên vật liệu: STAM390G, JSH270C
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Stay Muffler Protector

Nguyên vật liệu: SUS409, T=2.0
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Stay R Luggage Box

Nguyên vật liệu: SPHC, T=2.0
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Stay A Head Pipe

Nguyên vật liệu: SPHC, T=2.0
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

PIPE L PILLION STEP COMP-K44

Nguyên vật liệu: STAM390G, JSH270C
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Hàn Robot
Ứng dụng: Liên hệ

Stay Center RR Handle Cover

Nguyên vật liệu: SS400, SPHC
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

HALF A/B ELBOW - K96A/97A

Nguyên vật liệu: SUS409L, SUS409L-TK, JSH270C
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Stay L RR Fender

Nguyên vật liệu: SPHC, T=1.6
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

SEPARATOR B COMP - K56

Nguyên vật liệu: SUS 409L, SUS409L-TK
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Hàn Robot
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Stay Mirror

Nguyên vật liệu: JSH 270C, T=3.2
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

SEPARATOR A COMP

Nguyên vật liệu: SUS409L, T=1.0
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

STAY COMP C MUFFLER

Nguyên vật liệu: Liên hệ
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Stay R Fuel Tank

Nguyên vật liệu: SPHC
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

STAY COMP A MUFFLER

Nguyên vật liệu: Liên hệ
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

STAY COMP MUFFLER

Nguyên vật liệu: JSH440, JSC270C
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

CAP TAIL COMP - K56

Nguyên vật liệu: SUS409L, SUS409L-TK
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Hàn Robot
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

  TECHNOKOM.JSC | Hotline:(+84) 221 3791 750 |  Email: sales@technokom.com.vn | Year: @2021 |   /  / 0900.610.801. | Quản trị Website-Administrator