Sản phẩm đánh bóng | San-pham-danh-bong

Lĩnh vực sản xuất

Sản phẩm tiêu biểu

Honda Muffler Cover

Nguyên vật liệu: SPCC-SB, T=0.8
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

Yamaha Muffler Cover

Nguyên vật liệu: Liên hệ
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Phụ tùng xe máy

SS LEG (80mm/110mm/150mm)

Nguyên vật liệu: Liên hệ
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Liên hệ

Stainless Steel Sofa Leg

Nguyên vật liệu: Liên hệ
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Liên hệ

Table Socket

Nguyên vật liệu: Liên hệ
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Liên hệ

Table Socket

Nguyên vật liệu: Liên hệ
Kích thước: Liên hệ
Công nghệ: Liên hệ
Ứng dụng: Liên hệ

  TECHNOKOM.JSC | Hotline:(+84) 221 3791 750 |  Email: sales@technokom.com.vn | Year: @2021 |   /  / 0900.610.801. | Quản trị Website-Administrator